Höst innebär utbildning Bredaryd Ekonomipartner

Höst innebär utbildning

Under hösten arbetar vi med det löpande arbetet som vanligt, och vi förbereder oss inför alla vårens bokslut och årsredovisningar. Men under den lite lugnare hösten lägger vi även mycket tid på det interna arbetet. Kompetensutveckling, planering och rutinuppföljning är tre moment vi arbetar hårt med.

Eftersom vi är en SRF-auktoriserad byrå med flera auktoriserade konsulter är kompetensutveckling en viktig del som vi lägger extra mycket fokus på under hösten. För att vara en konsult hos oss krävs en hel del gällande fortbildning och kvalitetsuppföljning. Vi alla måste vara pålästa och ständigt utvecklas i vårt arbete.

Kompetensutvecklingen är även viktig för att de företag som väljer oss ska känna fortsatt stort förtroende och en trygghet i vårt arbete. Våra kunder förtjänar det bästa och det är därför viktigt för oss att hela tiden utvecklas inom organisationen och säkerställa att vi bibehåller vår höga kvalité. Vi vill alltid ligga i framkant och följa vår vision om att vara långt fram inom branschen.

Förutom kvalitetsarbetet arbetar vi mycket med organisationens grundstenar. Vi sätter upp mål inför året, men vi går även igenom grundliga punkter som hur vi kan utvecklas inom exempelvis kundbemötande, proaktivitet och hållbarhet. Vi diskuterar allt ifrån hur vi kan förbättras i vår kommunikation till vad vi kan göra för att effektivisera vårt arbete.

Med alla dessa olika arbetsmoment inom utbildning och intern planering ser vi till att alltid ligga långt fram i utvecklingen. Detta gäller på lång sikt, men även på kort sikt.

Är du lika redo som oss?

Kontakta oss idag, så se vi till att ni får den hjälp ert företag förtjänar!

Joanna Forsblom