Ute på plats

Vi kan vara en ständig eller tillfällig förstärkning till ekonomifunktionen på ert företag och utföra tjänsterna på plats. Beroende på behovet kan detta ske allt från en dag i månaden till flera dagar i veckan. Tack vare vår långa erfarenhet av ekonomiarbete kan vi hjälpa dig att skapa bättre och effektivare rutiner på ditt företag. Vi kan ofta med relativt enkla medel se till att din arbetsdag blir mer hanterbar.