Redovisning/Bokslut

Vi hjälper er med den löpande redovisningen. Istället för att ni ska ägna stor del av er tid åt administration, avsätter ni tid att arbeta med med det ni är bäst på. Vi lämnar regelbundet rapporter så att ni kan se hur det går för företaget.

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. För banker, kreditinstitut samt leverantörer är bokslutet en informationskälla och grundläggande faktor vid bedömning av företagets kreditvärdighet. Därför lägger vi stor vikt på upprättandet så att bokslut samt årsredovisningar är av högsta kvalité och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Vår långa erfarenhet från bokslutsarbete samt biträde vid revision garanterar att bokslut samt årsredovisning hanteras på rätt sätt. Detta bidrar till kortare revision och därtill lägre revisionskostnader. För de bolag som väljer att inte anlita en revisor är det extra viktigt att bokslut samt årsredovisning upprättas enligt de krav som lagstiftningen ställer så som god redovisningssed och svensk standard. Hos oss är det en självklarhet att alla våra kunder får denna tjänst.