Våra tjänster

Vi gör jobbet år Er

Bredaryd Ekonomipartner AB

HEM > VÅRA TJÄNSTER

VÅR KOMPETENS - EN DEL AV DITT FÖRETAGANDE

 

Vi vill vara en ständig resurs till ditt företag - en gång om året, en gång i månaden eller till och med varje dag. Det viktigaste för oss är att du som kund känner dig trygg och uppbackad i de ekonomiska frågorna.

 

Många av våra tjänster kan vi utföra på plats på ditt företag. Det kan både handla om löpande uppdrag som redovisning och lönehantering eller punktinsatser när din bemanning inte räcker till. 

 

Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

 

Rex baseras på nordiska principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden. Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.

 

Vid tillämpande av Rex kan redovisningskonsulten lämna en rapport om årsredovisningen vilket är en garanti och ett kvitto på att företagets redovisning håller hög kvalité. 

 

REDOVISNING/BOKSLUT

 

Vi hjälper er med den löpande redovisninge. Istället för att ni ska ägna stor del av er tid åt adminstration, avsätter ni tid att arbeta med med det ni är bäst på. Vi lämnar regelbundet resultat- och balansrapporter så att ni kan se hur det går för företaget. 

 

Vi hjälper er med redovisningen. Redovisningen är alltid uppdaterad och ni får löpade rapporter om företagets resultat. 

 

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. För banker, kreditinstitut samt leverantörer är bokslutet en informationskälla och grundläggande faktor vid bedömning av företagets kreditvärdighet. Därför lägger vi stor vikt på upprättandet så att bokslut samt årsredovisningar är av högsta kvalité och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Vår långa erfarenhet från bokslutsarbete samt biträde vid revision garanterar att bokslut samt årsredovisning hanteras på rätt sätt. Detta bidrar till kortare revision och därtill lägre revisionskostnader. För de bolag som väljer att inte anlita en revisor är det extra viktigt att bokslut samt årsredovisning upprättas enligt de krav som lagstiftningen ställer så som god redovisningssed och svensk standard. Hos oss är det en självklarhet att alla våra kunder får denna tjänst.

 

LÖNER

 

Lönehanteringen innebär mycket administration för många företag. Vi hjälper gärna till inom detta område. Med hjälp av vår kunskap i olika löneprogram, kan vi effektivt ta hand om er löneadministration.

 

Beroende på era behov kan ni få hjälp med löneprocessen, både för tjänstemän och kollektivanställda. 

 

Vi ser till att kontrolluppgifter rapporteras till Skatteverket i tid. Vi hjälper er även med statstikuppgifter, anställningsavtal samt intyg för de anställda. 

 

EKONOMISK RÅDGIVNING

 

Framgångsrika företagare brinner för sin idé och lägger ned mycket kraft på sitt företagande. Framgångsrika företagare kan också sina siffror och de tar hjälp av de bästa för att skaffa sig en partner att prata ekonomi, lönsamhet och utveckling med. 

 

Det gäller att ha kontroll över ekonomin för att kunna se potensialen att utveckla företaget. Bredaryd Ekonomipartner AB erbjuder ekonomisk rådgivning - som hjälper er att få kontroll på er verksamhet och minimera administrationen. Med det i bakfickan hjälper vi er också gärna att se potential i att utveckla er affär och ert företag.

 

 

 

UTE PÅ PLATS

 

Vi kan vara en ständig eller tillfällig förstärkning till ekonomifunktionen på ert företag och utföra tjänsterna på plats. Beroende på behovet kan detta ske allt från en dag i månaden till flera dagar i veckan. 

 

Tack vara vår långa erfarenhet av ekonomiarbete kan vi hjälpa dig att skapa bättre rutiner på ditt företag. Vi kan ofta med relativt enkla medel se till att din arbetsdag blir mer hanterbar. 

Det gäller att ha kontroll över ekonomin för att kunna se potensialen att utveckla företaget.

 

Bredaryd Ekonomipartner AB erbjuder ekonomisk rådgivning - som hjälper er att få kontroll på er verksamhet och minimera administrationen. Med det i bakfickan hjälper vi er också gärna att se potensial i att utveckla er affär och ert företag.

Copyright © Bredaryd Ekonomipartner AB